PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga kerja Pusat Sumber
SMK Seri Badong akan berusaha untuk:

1.         Memberi layanan yang adil dan saksama    kepada semua pelajar, guru dan warga       sekolah.

2.         Mengurus dan menyediakan perkhidmatan terbaik ke arah kecemerlangan pelajar.

3.         Mewujudkan pusat sumber yang kondusif   untuk pengajaran dan pembelajaran.

4.         Mengintegrasikan penggunaan pusat    sumber dalam kurikulum.

5.         Sentiasa    peka    dan    responsif    kepada     kehendak pelanggan dan sanggup menerima pandangan serta cadangan   pelanggan.